Tryggare och effektivare hantering av din pressutrustning

Med ”MaskinMax+” uppfyller DU maskinkraven för Säker vatten.
Med ”MaskinMax+” har DU alltid utrustning som är servad och kalibrerad i enlighet med tillverkarens föreskrifter.

Med ”MaskinMax+” hyr DU endast pressutrustning när du har användning för den. När projektet är slut, hämtar vi utrustningen. Och du betalar endast för den tid du haft utrustningen.
Med ”MaskinMax+” kan DU sänka dina kostnader för pressutrustning 10-20 procent