Tryggare och effektivare hantering av din pressutrustning

Med ”MaskinMax+” uppfyller du maskinkraven för Säker vatten.
Med ”MaskinMax+” har Du alltid en utrustning som är servad och kalibrerad i enlighet med tillverkarens föreskrifter.

Med ”MaskinMax+” hyr Du endast pressutrustning när du har användning för den. När projektet är slut, hämtar vi utrustningen. Och Du betalar endast för den tid du haft utrustningen.
Med ”MaskinMax+” kan du sänka dina kostnader för pressutrustning 10 -20 procent