Vår Malmöfilial har flyttat till ny adress

Vår nya adress i Malmö:
Sångleksgatan 8b
215 79 MALMÖ